hizmetlerimiz_promo

SHRM Araştırması Her Bir Özgeçmişe Beş Dakikadan Daha Az Zaman Ayrıldığını gösteriyor.

Makaleler

Makaleler

SHRM Araştırması Her Bir Özgeçmişe Beş Dakikadan Daha Az Zaman Ayrıldığını gösteriyor.

Yeni SHRM Araştırma ı İK’nın özgeçmiş ve önyazıları nasıl incelediğine ve şirketlerin iş mülakatlarını nasıl yürüttüklerine ışık tutuyor.

ALEXANDRIA, Va. — İnsan Kaynakları Yönetimi Topluluğu (SHRM) Özgeçmişler, Ön yazılar ve İş Mülakatları Araştırmasına göre bir adayın işe alınma sürecinde bir sonraki aşamaya geçip geçmeyeceğine karar verilmeden önce bir özgeçmişin incelenmesine ayrılan süre-beş dakikadan daha kısa- yalnızca bu kadar.

Ayrıca, neredeyse tüm katılımcılar (yüzde 93’ü) özgeçmişlerde bulunan hataların bazen (yüzde 73’ü) ya da her zaman (yüzde 20’si) bir iş mülakatını sürdürüp sürdürmeme konusunda olumsuz karar vermelerine sebep olduğunu söyledi.

SHRM Araştırma Programları Müdürü Evren Esen “Araştırma, mülakat süreci ve görgü kurallarıyla ilgili olarak,daha küçük kurumların adaylardan teşekkür notu ya da ön yazı yollamak gibi kişisel ayrıntıları daha fazla beklediğini ortaya koymaktadır” dedi ve ekledi: “Büyük şirketler küçük kurumlara nazaran panel ya da yapılandırılmış mülakat yöntemlerini daha sık kullanmaktalar”.

Araştırmaya katılan İK’cılara nelerin bir adaya rekabet içinde üstünlük sağladığı soruldu ve en çok verilen cevaplar şunlar oldu: kronolojik olarak düzenlenmiş özgeçmişler (yüzde 66’sı), madde işareti formatında yazılmış özgeçmişler (yüzde 43) ve belirli bir sektör için özel olarak hazırlanmış özgeçmişler (yüzde 43).

Araştırma sonuçları Nashville, Tenn’de düzenlenen SHRM’nin Yetenek Yönetimi Konferansı’nda (SHRM’sTalent Management Conference) açıklandı.

 

Ayrıca, İK çalışanlarının yüzde yetmiş yedisi başvuru yapan adayların neden kovuldukları ya da daha önce sahip oldukları bir pozisyondan neden atıldıklarını açıklamaları gerektiğini ifade ediyorlar. Katılımcıların yüzde elli yedisine göre adaylar işsiz oldukları dönemleri ne özellikle vurgulamalı ne de saklamalıdır.

SHRM işe alma müdürü Wanda Barrett, “Adayların kendilerine iş geçmişleriyle ilgili sorular sorulduğunda nasıl dürüst olmaları bekleniyorsa, İK personelinin özgeçmişlerdeki açıkları yakalaması da bir o kadar beklenmektedir” dedi ve ekledi “Ekonomik durgunluk sırasında karşılaştığımız işsizlik rakamları tarihsel bir durumdu- bu sebeple adaylar işsizlik dönemlerinden ötürü otomatik olarak elenmemelidir.”

Diğer Bulgular:

Özgeçmişler:
• İK uzmanlarının çoğu (yüzde 76’sı) adayların özgeçmişlerinde ilgili iş geçmişlerinin ya 8-10 yılına(yüzde 38’i) ya da tamamına(yüzde 38’i) yer vermeleri gerektiğini söylemişlerdir...
• Kurumların üçte ikisi (yüzde 66) eğitim ve deneyimleri tersinden listeleyen kronolojik özgeçmişleri tercih ediyorlar.
• Katılımcıların çoğunluğu (yüzde 68 ) özgeçmişleri kurumsal websiteleri yoluyla almayı tercih ederken yüzde 14’ü e-maili tercih ediyor..

Ön Yazılar:
• 500’den az çalışanı olan işverenlerin (yüzde 33) ön yazı istemesi, 500’den fazla çalışanı olan kurumlara (yüzde 17) göre daha yaygın bir durumdur.
• Ön yazının en önemli yönleri bir adayın iş deneyiminin söz konusu işin gerekliliklerine ne kadar uygun olduğu (yüzde 51), adayın becerilerinin söz konusu işin gerekliliklerine ne kadar uygun olduğu (yüzde 48) ve adayın neden o kurumda çalışmak istediği konusunda (yüzde 45) bilgi vermesidir.

İş Mülakatları ve Görgü Kuralları: 
• Bir mülakatın ardından teşekkür notu yollamak küçük ve özel sektör işletmeler için (100’den az çalışana sahip) büyük şirketler ve devlet kurumlarına nazaran(100’den fazla çalışanı olan) daha önemlidir.
• Panel ve yapılandırılmış mülakatlar devlet kurumları arasında daha yaygınken, yarı-yapılandırılmış mülakatlar ve eleme mülakatları özel sektör şirketlerinde yaygındır.
• İK’nın en yaygın tavsiyesi şudur: İşsiz olduğunuz dönemlerden bahsedin, mülakata gelirken yanınızda bir özgeçmiş getirin, 15 dakika erken gelin ve işten çıkarılmayla sonuçlanan iş deneyimlerinize değinin.

SHRM Amerika genelinde rastgele seçilen 411 kurum çalışanıyla konuşarak bu araştırmayı tamamlamıştır.

Araştırmanın tam metnine aşağıdaki web adresi üzerinden ulaşabilirsiniz: www.shrm.org/Research/SurveyFindings/Articles/Pages/Resume-Cover-Letter.aspx.

Diğerleri