hizmetlerimiz_promo

Hizmetlerimiz

Ekip Olmak Başarıdır

Odaklar

Endüstri

Deneyim ve uzmanlıklarımıza göre endüstri ekiplerimiz şu şekildedir:

 • Tüketici Ürünleri ve Hizmetleri
 • Finansal & Profesyonel Hizmetler
 • Enformasyon, Teknoloji & Telekomünikasyon
 • Turizm, Eğlence & Konaklama
 • Medya
 • İlaç & Sağlık Hizmetleri
 • Üretim
 • Enerji
Fonksiyon

Oxygen Consultancy'de fonksiyona göre ayrılan ekipler şunlardır:

 • Finans & Muhasebe
 • Bilgi İşlem Teknolojileri & Mühendislik
 • İnsan Kaynakları
 • Satış & Pazarlama
 • Operasyon
 • İdari ve Destek İşler
Yönetim Kademesi

Organizasyonlar gibi, bireyler de devamlı bir gelişim içerisindedir. Geliştikçe ve yönetim kademesine doğru tırmandıkça yeni beceriler ve sorumluluklar edinirler, farklı fırsatlar ve çözülmesi gereken durumlarla karşılaşırlar ve kendilerini yeni durumlara ve çıkacak sorunlara karşı donanımlı hale getirmelidirler.

Seçme ve yerleştirmede durum farklı değil. Danışmanlar, endüstri ve fonksiyonla beraber ilgili yönetim kademesinin de gerekliliklerini bilmek durumundadır. Danışmanlar aynı zamanda adayların ihtiyacını ve temel değerlerini anlayıp ona göre temasa geçmekle yükümlüdürler. Yönetim kademesine göre, ne tür kişisel becerilerin gerekli olduğunu anlamalı ve aday araştırma ve değerlendirme aşamalarında bu doğrultuda hareket etmelidirler. Oxygen Consultancy 4 ana kademeye yönelik danışmanlık hizmeti vermektedir:

 • Uzman
 • Yönetici
 • Müdür
 • Üst Düzey Yönetici
Lokasyon

Nitelikli iş gücü, günümüzün en değerli ve en zor bulunan kaynağı haline geldi. Firmalar yeni coğrafyalarda yeni pazarlar yaratmak için çalışırken işlerini emanet edebilecekleri doğru ve yetenekli insanları bulmakta zorluklar yaşıyor. Nitelikli iş gücündeki arz ve talep dengesizliği özellikle gelişmekte olan bölgelerde giderek artıyor.

Dünyanın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren bir grubun üyesi olarak, Türkiye’deki 3 ofisimiz ile Türkiye içinde ve çevresinde en doğru ve en uygun adayı bulmak konusunda haklı bir gurur yaşıyoruz. Bugüne kadar Orta Asya, Doğu Avrupa, Uzak Doğu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Türkiye, Büyük Britanya ve ABD’yi kapsayan başarılı işlere imza atmış durumdayız.

Büyüme

Tüm şirketler büyümeyi hedefler. Büyüme bazen bir planlamanın doğal sonucudur bazense pazarın yeni gerekliliklerinden kaynaklanan riskli olabilecek bir süreçtir. Bazen satışları artırmak, pazara yeni ürünler sunmak veya yeni bölgelerde faaliyet göstermek için satış ekiplerini büyütmek gerekebilir bazen de daha büyük şirketler tarafından satın alınmayı engellemek, yeni satın alınan bir firmayı dönüştürmek veya işi yeniden yapılandırmak için büyümek gerekebilir. Üretim kapasitesi artırımı, çeşitlenen müşteri taleplerinin karşılanması için çağrı merkezleri kurulması gibi ihtiyaçlar da gündeme gelebilir.

Oxygen Consultancy, Türkiye’nin dört bir yanında görev alabilecek geniş aday havuzu, network ilişkileri ve toplu işe alım danışman kadrosu ile büyümenin getirdiği zorluk ve fırsatları göğüslemenizde size destek olmaya hazırdır. Böylece toplu işe alım projelerinin, İnsan Kaynakları bölümleri üzerinde oluşturacağı operasyonel yük azalır ve İK Departmanınız büyümenin getirdiği daha kritik konular üzerinde çalışma fırsatını elde eder.