onair_promo

On-Air

İk Notları

Çalışanları Çok Çalışmaya Ne İter?

Birçok kişi tutkulu çalışanların işlerini sevmeleri nedeniyle daha az para kabul ettiğini varsayar, ancak yeni bir çalışma daha fazla kazandıklarını göstermektedir.

İşleri hakkında tutkulu olan çalışanlar paraya çok önem vermezler. Fazla mesai ödemesi beklemeksizin erken gelirler ve geç saatlere kadar kalırlar. Değil mi? Bu birinci teori. Ancak bu, her zaman doğru olmayabilir. On yıllardır çalışma ekonomistleri, çalışanları neyin motive ettiğini ve bunun ücreti nasıl etkilediğini tartışmışlardır.

Akademisyenler yaptığı işi seven çalışanların iş ortamından tatmin olmaları nedeniyle düşük ücret alma konusunda daha istekli olduğunu ileri sürmektedirler. Fazla mesai ücreti almayı beklemeksizin erken gelirler ve geç saatlere kadar kalırlar.

Diğer bir köşede ise motivasyona bağlı üretkenliği savunanlar bulunmaktadır. Bağlı bir çalışanın iş kalemlerini artırarak işinde daha fazla çalıştığını ve eş zamanlı olarak daha yüksek ücret aldıklarını ileri sürmektedirler.

Ağustos ayı Small Business Economics dergisinde yayınlanan bir çalışmada bir grup İtalyan ekonomist bu iki teoriden hangisinin daha kesin olduğunu netleştirmeye çalışmış. Yazarlar kar amacı gütmeyen organizasyonlardaki ücretlerin genelde diğer endüstrilere kıyasla daha düşük olduğunu kaydederek; 320 kar amacı gütmeyen organizasyondaki 4.134 ücretli çalışana odaklanmışlar. Bu çalışanların paradan ziyade tutku ile güdülenmeleri ise daha muhtemel gelmiştir.

Yaptıkları iş karşılığında ödeme alan çalışanlardan işlerini tanımlamaları ve derecelendirmeleri istenmiştir. Sadece ödeme almak için çalışanlar bazı durumlarda ortalamadan sadece yüzde 5 daha az kazanmaktadırlar.

Çalışma sonucunda içsel motivasyonların ücretler üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Hiçbir şey beklemeksizin çalışmak isteyenler esasen para için çalışanlardan daha fazla kazanma eğilimindedirler.

Bu neden olabilir? 

Oxygen Consultancy Genel Müdürü Tolga Bilgin: ‘’ Kısmen bu çalışanlar daha fazla mesai yaparak daha üretken olma eğilimindedir, bu da fazladan çalışmayı kompanse etmektedir. Bu durumun ödeme üzerindeki etkisi sınırlı olsa da (toplam ücretlerin yaklaşık %1’i kadar) çalışma sonucu içsel motivasyonun ekstra üretkenlik yarattığını ve daha yüksek ödemeye neden olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte çalışanların kişisel hedeflere sahip olması kurumdaki üretkenlik, bağlılık ve sadakat ile doğrudan ilişkilendirilmelidir.’’

Diğerleri