onair_promo

On-Air

İk Notları

Olağanüstü Çalışanların 8 Niteliği

İyinin yerine mükemmeli koyun. İşte mükemmel bir çalışanı dikkat çekici kılan özelikler..

Mükemmel çalışanlar güvenilir, proaktif, özenli, mükemmel liderler ve mükemmel izleyicilerdir. Bir dizi kolayca tanımlanan ancak bulması zor nitelik taşırlar.

Çok azı sonraki seviyeye ulaşır. Bazı çalışanlar dikkat çekicidir, performans değerlendirmelerinde görünmeyebilecek ancak performans üzerinde önemli etkiye sahip niteliklere sahiplerdir.

Oxygen Consultancy Genel Müdürü Tolga Bilgin'e göre olağanüstü çalışanların sekiz niteliği:

1. İş tanımlarını göz ardı ederler. Firma ne kadar küçükse çalışanların kendi kendilerine düşünmeleri, değişen önceliklere hızla adapte olmaları ve işlerin yapılması için rol veya pozisyona bakmaksızın her şeyi yapmaları daha da önemlidir. Ana müşterilerden birinin projesi tehlikede olduğunda dikkat çekici çalışanlar kendilerine söylenmeden bir problem olduğunu bilirler ve kendi işleri olmasa da veya kendilerinden istenmese de devreye girerler.

2. Eksantriklerdir. En iyi çalışanlar çoğu kez biraz farklıdır: Acayip, bazen riayetsiz, hatta sıra dışı olmaktan hoşlanan insanlardır. Biraz garip görünürler ancak iyi bir yönde. Sıra dışı kişililer işleri canlandırır, işi daha eğlenceli kılar ve düz bir grubu yetenekli bir ekibe dönüştürür. Farklı olmaktan korkmayan kişiler doğal olarak sınırları zorlarlar ve statüko'yu sorgularlar ve çoğu kez en iyi fikirlerle ortaya çıkarlar.

3. Ancak ne zaman geri adım atacaklarını bilirler. Sıra dışı bir kişilik eğlenceli olmayan bir duruma kadar oldukça eğlencelidir. Önemli bir problem ortaya çıktığında veya durum stresli bir hal aldığında en iyi çalışanlar bireyselliklerini ifade etmeyi bırakırlar ve ekibe uyarlar. Dikkat çekici çalışanlar; ne zaman oynanacağını, ne zaman ciddi olunacağını, ne zaman riayetsiz olunacağını ve ne zaman uyulacağını, ne zaman sorgulanacağını ve ne zaman geri adım atılacağını bilirler. Sağlanması zor bir dengedir ancak nadir bir azınlık bu ince çizgide kolayca ilerleyebilir.

4. Açık şekilde överler… Bir patronun övgüsü iyi hissettirir. Bir meslektaşın övgüsü müthiş hissettirir, özellikle bu kişiye hayranlık duyuyorsanız. Dikkat çekici çalışanlar özellikle kelimelerin etkisinin daha fazla olduğu grup ortamında diğerlerinin katkılarını fark ederler.

5. Ve baş başa şikayet ederler. Hepimiz çalışanların konuları sunmasını isteriz ancak bazı problemlerin özel ele alınması daha iyidir. Mükemmel çalışanlar tartışmalı konuları bir grup ortamında sunmak için çoğu kez daha fazla serbestlik sergilerler, çünkü performansları daha fazla özgürlüğe geçit verir. Dikkat çekici çalışanlar hassas bir konuyu konuşmak için toplantı öncesinde veya sonrasında size gelirler, çünkü bunun grup ortamında sunulmasının problem yaratabileceğini bilirler.

6. Diğerlerinin konuşmadığı zamanda konuşurlar. Bazı çalışanlar toplantılarda konuşma konusunda tutuktur. Bazıları özel olarak konuşma konusunda dahi tutuktur. Bir seferinde bir çalışan potansiyel işten çıkarmalar konusunda bir soru sordu. Toplantı sonrasında kendisine "Neden bunu sordun? Hali hazırda ne olduğunu biliyorsun." dedim. 'Biliyorum ancak diğerleri bilmiyor ve sormaya korkuyorlar. Cevabı sizden duyarlarsa yardımcı olacağını düşündüm.' dedi. Dikkat çekici çalışanlar çevrelerindekilerin konuları ve kaygıları hakkında doğal bir hisse sahiplerdir ve diğerleri tutuk davrandığında soru sormak veya önemli konuları sunmak için öne çıkarlar.

7. Diğerlerinin hatalı olduğunu kanıtlamayı severler. Kişisel motivasyon çoğu kez şüphecilerin hatalı olduğunu gösterme isteğinden kaynaklanır. Kolej derecesi bulunmayan çocuk veya liderlik potansiyeline sahip olmadığı söylenen kadın çoğu kez diğer kişilerin hatalı olduğunu kanıtlama isteği içindedir.

Eğitim, zeka, yetenek ve beceri önemlidir ancak güdü can alıcıdır. Dikkat çekici çalışanlar, iyi bir iş çıkarma isteğinden daha derin ve daha kişisel bir şeyle motive olurlar.

8. Her zaman önemsizdirler. Bazı kişiler nadiren memnun olur (iyi yönde) ve sürekli bir şeyle oynamaktadırlar. Bir zaman çizelgesini yeniden çalışmak, bir süreci ayarlamak, bir iş akışını ayarlamak gibi..

Mükemmel çalışanlar süreçleri izler. Dikkat çekici çalışanlar kendilerinden beklendiği için değil sadece kendilerini durduramadıkları için süreçleri daha iyi kılma yolları bulurlar.

Diğerleri